T. Stevenslaan ongenummerd Budel Dorplein (Kadastraal BDL 1178)

T. Stevenslaan ongenummerd Budel Dorplein (Kadastraal BDL 1178)

Dit item is verlopen op 20-04-2016.

Aanleggen inrit, OV 20162042, 05-04-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.