't Inne 14 6021 DA Budel

't Inne 14 6021 DA Budel

Dit item is verlopen op 28-09-2016.

Uitbreiding bedrijfsruimte, OV 20162117

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.