Strijperdijk 9 6027RD Soerendonk

Strijperdijk 9 6027RD Soerendonk

Dit item is verlopen op 24-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 24-09-2019
Einde bezwaartermijn: 24-09-2019
Datum beschikking: 12-08-2019

Het wapen van Cranendonck, APV/BW 19361

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De stukken liggen niet ter inzage. De aanvraag is in behandeling genomen. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt 8 weken en kan worden verlengd met 8 weken.