Sterkselseweg 20a 6026 EB Maarheeze

Sterkselseweg 20a 6026 EB Maarheeze

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Aanvraag ontheffingsvergunning, dossiernr. OV 18146, ingekomen op 25-10-2018 

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.