Sterkselseweg 20 a 6026 EB Maarheeze

Sterkselseweg 20 a 6026 EB Maarheeze

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Burgemeesters en wethouders van de Gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen.

Aanvraag ontheffingsvergunning, dossiernr. OV 18146

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.