Sterkselseweg 20 a 6026 EB Maarheeze

Sterkselseweg 20 a 6026 EB Maarheeze

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Aanvraag ontheffingsvergunning, dossiernr. OV 18146

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.