Stationsweg 80 6024 BN Budel-Dorplein

Stationsweg 80 6024 BN Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Verbouwen woonhuis, dossiernr. OV 19004, ingekomen op 9-1-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.