Stationsstraat 90 6026 CW Maarheeze (kadastraal MHZ A 4076)

Stationsstraat 90 6026 CW Maarheeze (kadastraal MHZ A 4076)

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

Tijdelijke woonruimte, OV 20172193, ingekomen op 7-11-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.