Stationsstraat 50 6026 CW Maarheeze

Stationsstraat 50 6026 CW Maarheeze

Dit item is verlopen op 02-05-2018.

Wijziging bestemming tuin, dossiernr: OV 18058, ingekomen op 16-4-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.