Stationsstraat 13h 6026 CR Maarheeze

Stationsstraat 13h 6026 CR Maarheeze

Dit item is verlopen op 04-10-2017.

 Splitsing pand, OV 20172168, ingekomen op 19-9-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.