Stationsstraat 12 6026 CV Maarheeze

Stationsstraat 12 6026 CV Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-05-2017.

Huisvesting architectenbureau en Yoga studio, OV 20172095, ingekomen op 24-04-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.