St Eloystraat 2a 6024 BS Budel-Dorplein

St Eloystraat 2a 6024 BS Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 20-07-2016.

Handel in strijd met de regels RO (van bedrijfswoning naar reguliere woning) OV 20162086, 30-6-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.