St. Barbaraweg 1 6024 AR Budel-Dorplein

St. Barbaraweg 1 6024 AR Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 29-06-2016.

Plaatsen deur en logo, OV 20162077, 8-6-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.