Smits van Oyenlaan 23 6026 CN Maarheeze

Smits van Oyenlaan 23 6026 CN Maarheeze

Dit item is verlopen op 27-01-2016.

bouwen carport, OV-20162008, ontvangen op 14-01-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.