Sleedoornstraat 11 6026 BL Maarheeze

Sleedoornstraat 11 6026 BL Maarheeze

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Kappen boom, OV 20172050, ingekomen op 10-3-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.