Sint Servaasstraat 17 6024 BT Budel-Dorplein

Sint Servaasstraat 17 6024 BT Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 10-07-2019.

Uitbreiding woonhuis, dossiernr. OV 19104, ingekomen op 23-6-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.