Sint Paulusstraat 1 6024 BW Budel-Dorplein

Sint Paulusstraat 1 6024 BW Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

De gemeente Cranendonck heeft toestemming verleend om aan de Sint Paulusstraat 1 een nieuwe inrit aan te leggen en de bestaande inrit op te heffen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbenden bezwaar maken. Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u hier: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bezwaar-maken_261.html