Sint Lambertusstraat 60 6023 BH Budel-Schoot

Sint Lambertusstraat 60 6023 BH Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 18-09-2019.

Het verwijderen van een draagmuur, dossiernr. OV 19151, ingekomen op 6-9-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.