Sint Josephstraat 133 6024 AJ Budel-Dorplein

Sint Josephstraat 133 6024 AJ Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

Plaatsen zonnepanelen, dossiernr.OV 18123, ingekomen op 6-9-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.