Sint Eloystraat 2a 6024 BS Budel-Dorplein

Sint Eloystraat 2a 6024 BS Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 07-02-2018.

Bedrijfswoning omzetten naar privé woning, OV 18006, ingekomen op 18-1-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.