Sint Cornelisplein 8 6028 RN Gastel

Sint Cornelisplein 8 6028 RN Gastel

Dit item is verlopen op 19-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 29-04-2017
Einde bezwaartermijn: 29-04-2017
Datum beschikking: 17-03-2017

Verbouw woning, OV 20162175, Vergunning van rechtswege

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden. Een van rechtswege verleende vergunning, treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn, of nadat er op bezwaar is beslist.