Sint Cornelisplein 11a 6028RN Gastel

Sint Cornelisplein 11a 6028RN Gastel

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Verplaatsen voordeur, dossiernr. OV18086, ingekomen op: 18-06-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.