Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 18-07-2019.

Gemeenschapshuis De Schakel, APV/BW 19249

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De stukken liggen niet ter inzage. De aanvraag is in behandeling genomen. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt 8 weken en kan worden verlengd met 8 weken.