Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

Sint Barbaraweg 1 6024AR Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 23-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 23-04-2019
Einde bezwaartermijn: 23-04-2019
Datum beschikking: 12-03-2019

Gedoogbeschikking
Burgemeester en wethouders hebben vooruitlopend op zelfstandig beheer van gemeenschapshuis De Schakel op 12 maart 2019 een gedoogbeschikking verleend aan:

  • Stichting Gemeenschapscentrum Dorplein, ook handelend onder de naam Stichting Gemeenschapscentrum De Schakel, te Budel-Dorplein voor het tijdelijk (tot 1 januari 2021) niet van toepassing verklaren van de beperkende voorwaarden behorende bij paracommerciële horecavergunning d.d. 3 mei 2012.

Vanaf 16 januari tot en met 27 februari 2019 heeft de ontwerpbeschikking voor eenieder ter inzage gelegen bij de receptie van het gemeentehuis Cranendonck.

Beroepschrift
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door diegenen die een zienswijze hebben ingediend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch.

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden in de folder “Bezwaar maken” op onze website www.cranendonck.nl.