Sepulchrestraat 167a, 6024 AL Budel-Dorplein

Sepulchrestraat 167a, 6024 AL Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 07-12-2016.

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de de volgende vergunning(en) geheel of gedeeltelijk in te trekken:

 Bouwen van een bijgebouw, OV 20152153

De beschikking tot intrekking ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Gedurende deze termijn kan een ieder een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.