Sepulchrestraat 167A 6024 AL Budel-Dorplein

Sepulchrestraat 167A 6024 AL Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 30-12-2015.

bouwen bijgebouw, OV-20152153, ontvangen op 16-12-2015

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.