Sepulchrestraat 166 6024 AL Budel-Dorplein

Sepulchrestraat 166 6024 AL Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 14-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 22-03-2018
Einde bezwaartermijn: 22-03-2018
Datum beschikking: 30-01-2018

Ontwerpbeschikking exploitatievergunning Theetuin, APV/BW 2017 802

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling publieksbalie van het Gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.