In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Sepulchrestraat 166 6024 AL Budel-Dorplein

Sepulchrestraat 166 6024 AL Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 14-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 22-03-2018
Einde bezwaartermijn: 22-03-2018
Datum beschikking: 30-01-2018

Ontwerpbeschikking exploitatievergunning Theetuin, APV/BW 2017 802

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag, de ontwerpvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling publieksbalie van het Gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Cranendonck.