Sectie G nummer 1038 Maarheeze

Sectie G nummer 1038 Maarheeze

Dit item is verlopen op 14-02-2018.

Plaatsen tijdelijke teeltondersteunde voorzieningen, OV 18011, ingekomen op 25-1-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.