Schoordijk ong. Budel (kadastraal BDL K 889)

Schoordijk ong. Budel (kadastraal BDL K 889)

Dit item is verlopen op 05-04-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 03-05-2017
Einde bezwaartermijn: 03-05-2017
Datum beschikking: 21-03-2017

Bouwen schuilstal, OV 20172026

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.