Rondven 61 6026 PX Maarheeze

Rondven 61 6026 PX Maarheeze

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Bouw opslagloods, OV 20172071, ingekomen op 02-04-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.