Rondven 46 6026 PX Maarheeze

Rondven 46 6026 PX Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Uitbreiding bedrijfspand, OV 20172212, ingekomen op 21-12-2017

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.