Rondven 10 6026 PX Maarheeze

Rondven 10 6026 PX Maarheeze

Dit item is verlopen op 02-08-2017.

Uitbreiding bedrijfspand en handelen in strijd met de regels RO, OV 20172130, ingekomen op 14-7-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.