Romeinsestraat 5 6021 EH Budel

Romeinsestraat 5 6021 EH Budel

Dit item is verlopen op 21-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 23-03-2018
Einde bezwaartermijn: 23-03-2018
Datum beschikking: 08-02-2018

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben de de volgende vergunning(en) geheel of gedeeltelijk in te trekken:

Bouwen woonhuis, OV 20172131

De beschikking tot intrekking ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Gedurende deze termijn kan een ieder een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.