Rijksweg A2 Maarheeze (Kadastraal MHZ00 sectie E numer 374)

Rijksweg A2 Maarheeze (Kadastraal MHZ00 sectie E numer 374)

Dit item is verlopen op 21-12-2016.

Plaatsen reclameborden, OV 20162166, ingekomen op 6-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.