Rijksweg A2 2 6026 RR Maarheeze

Rijksweg A2 2 6026 RR Maarheeze

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Aanvraag omgevingsvergunning voor een overkapping en reclame bij een snellaadvoorziening voor elektrische voertuigen, dossiernr. OV 19122, ingekomen op 9-7-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.