Rijksweg 5 6021 RA Budel

Rijksweg 5 6021 RA Budel

Dit item is verlopen op 09-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 29-11-2016
Einde bezwaartermijn: 29-11-2016
Datum beschikking: 13-10-2016

Het exploiteren en uitbreiden van een rundveehouderij, NB 20160460

De ontwerpbeschikking met de daarbij behorende aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

Een belanghebbende kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen over de ontwerpbeschikking inbrengen tot 6 weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking.