Ridderspoor 1 6026 AV Maarheeze

Ridderspoor 1 6026 AV Maarheeze

Dit item is verlopen op 23-03-2016.

Plaatsing erfafscheiding, OV 20162032, 10-3-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.