In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’

In verband met een aangepaste inzagetermijn, volgt een rectificatie van het op 26 november 2020 gepubliceerde bericht over het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat vanaf donderdag 10 december 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Keunenhoek ong. (naast 25) te Budel’ zes weken ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een Ruimte voor Ruimte woning op het perceel naast de Keunenhoek 25.

Anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders maakt tenslotte bekend dat zij met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt zes weken, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan, ter inzage.

Inzage

Het plan is digitaal te raadplegen via Ruimtelijke Plannen met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBG3068-ONT1. Een papieren exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 in Budel. In verband met het coronavirus hebben we een aangepaste dienstverlening zonder vrije inloop in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 14-0495.

Zienswijze

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Tevens kunt u gebruik maken van het online formulier. Meer informatie hierover en de verdere procedure vindt u op onze website.