Rect. Van Nestestraat 181 6024 AM Budel-Dorplein

Rect. Van Nestestraat 181 6024 AM Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 14-09-2016.

Bouwen garage, OV 20162113, 24-8-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.