Rasstraat 2 6021 HH Budel

Rasstraat 2 6021 HH Budel

Dit item is verlopen op 18-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 12-10-2019
Einde bezwaartermijn: 12-10-2019
Datum beschikking: 30-08-2019

Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de garage, dossiernr. OV 19052

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.