Rasstraat 2 6021 HH Budel

Rasstraat 2 6021 HH Budel

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Plaatsen dakkapel voorzijde  garage, dossiernr. OV 19052, ingekomen op 15-4-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.