Randweg-Zuid ong. 6021 PT Budel

Randweg-Zuid ong. 6021 PT Budel

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Nieuwbouw bedrijfshal en kantoor, Dossiernr. OV 19047, ingekomen op 5-4-2019.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.