Randweg- Zuid 5 6021 PW Budel

Randweg- Zuid 5 6021 PW Budel

Dit item is verlopen op 09-08-2017.

Uitbreiding industriehal, OV 20172135, ingekomen op 20-7-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.