Randweg-Zuid 17 6021 PT Budel (Kadastraal BDL L 1409)

Randweg-Zuid 17 6021 PT Budel (Kadastraal BDL L 1409)

Dit item is verlopen op 18-04-2018.

Handelen in strijd met de regels RO, dossiernr. OV 18050, ingekomen op 30-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.