Puttenstraat 14 6026 XS Maarheeze

Puttenstraat 14 6026 XS Maarheeze

Dit item is verlopen op 07-06-2017.

Plaatsen raam/kozijnen en rolluiken, OV 20172104, ingekomen op 21-05-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.