Putten heide ong. Maarheeze (Kadastraal MHZ B 820)

Putten heide ong. Maarheeze (Kadastraal MHZ B 820)

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Voor de reeds bestaande omheining en het verkleinen van de zonder vergunning geplaatste vergunningsplichtige schuilstal met verharding, dossiernr. OV 19032, ingekomen op 4-3-2019.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.