Publicatie Visie Baronie van Cranendonck

Publicatie Visie Baronie van Cranendonck

Op 28 mei is het plan Conceptontwikkeling “De Baronie van Cranendonck” vastgesteld. Dit plan ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het document te raadplegen via www.cranendonck.nl/visiebaronie