Prinses Margrietstraat 7 6024 AZ Budel-Dorplein

Prinses Margrietstraat 7 6024 AZ Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 27-06-2018.

Dakopbouw aan woonhuis, dossiernr. OV 18081, ingekomen op 05-06-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.