Poelsnip ong. Budel (Kadastraal BDL D 5863)

Poelsnip ong. Budel (Kadastraal BDL D 5863)

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Plaatsen  tijdelijke woonunit, dossiernr. OV 18078, ingekomen op 31-5-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.