Poelsnip 42 6023 EJ Budel-Schoot

Poelsnip 42 6023 EJ Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Bouwen carport, dossiernr. OV 18130, ingekomen op 18-9-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.