Poelderhof 41 6023 EG Budel-Schoot

Poelderhof 41 6023 EG Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Aanpassen bijgebouw, dossiernr. OV 19028, ingekomen op 26-2-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.